jūsų biblioteka, jūsų laikas 24/7, knygų išdavimas su knygųmatais

MAPA Platforma bibliotekoms

Lengva prieiga prie knygų

Pasirinkite tinkamą vietą pagal poreikį

Tiesiog įveskite skaitytojo ląstelės numerį ir viskas!

Easy access to boxes

Choose the right place according to the need

Simply input the reader's cell number and that's it !

Lengvas valdymas ant spintelės

Pažiūrėkite, kurios dėžės užimtos

Kiek knygų nepaimta laiku

Jei reikia, užblokuokite kai kuriuos langelius

0g BALTICS oro kokybės platforma

Paprastas prietaisų skydelis stebėti

Žiūrėkite temperatūros, drėgmės, CO2 lygį

Taupykite tik žinodami, kas vyksta

Simple dashboard to monitor

See level of Temperature, Humidity, CO2

Make saving just being aware of what is going on