jūsų biblioteka, jūsų laikas 24/7, knygų išdavimas su knygųmatais

MAPA 241 - OUTDOOR

 

24 Boxes + 1 return box

Heigth = 1910 mm

Width = 1488 mm

Depth = 620 mm

MAPA 241 - OUTDOOR

 

24 Boxes + 1 return box

Heigth = 1910 mm

Width = 1488 mm

Depth = 620 mm

MAPA 28- OUTDOOR

 

28 Boxes

Heigth = 1910 mm

Width = 1488 mm

Depth = 620 mm